Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bimësi
bimësi:

bimësí,-a f. tërësia e bimëve në një vend, bota bimore: bimësi e dendur; bimësi ujore (mesdhetare); bimësia e Shqipërisë.

Të ngjashme:
bijësi:

bijësí,-a f. drejt. lidhja ligjore e fëmijës me prindërit; birëri.

bimsë:

bíms/ë,-a f. sh. -a(t) qilar, bodrum.

bijëri:

bijërí,-a f. 1. përmb. bijtë e bijat e dikujt. 2. bijësi.

birëri:

birërí,-a f. të qenët bir i dikujt; prejardhje e drejtpërdrejtë: lidhje birërie.

birëse:

bírës/e,-ja f. sh. -e(t) çekan a daltë me majë për të hapur vrima.