Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bimëngrënës
bimëngrënës:

bimëngrënës,-e mb., edhe si em., biol. që ushqehet me bimë: kafshë bimëngrënëse.