Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bilion
bilion:

bilión,-i m. sh. -ë(t) mat. miliard; një mijë miliardë.

Sinonime / Të përafërta:
miliard
Të ngjashme:
milion:

milión,-i m. sh. -ë(t) dhe -a(t) 1. numër i barabartë me një mijë herë një mijë. 2. kryes. sh. sasi shumë e madhe: miliona njerëz.

bifkon:

bifk/ón jokal. v. III, -ói, -úar del bifka; nxjerr bifka: bifkoi misri.

bilike:

bilík/e,-ja f. sh. -e(t) ibrik i vogël teneqeje për vajitje, për ujë etj.

biskon:

bisk/ón jokal. v. III, -ói, -úar nxjerr bisqe: biskoi plepi.

filizon:

filiz/ón jokal. v. III, -ói, -úar nxjerr filiz; pipton.