Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bilbil
bilbil:

bilbíl,-i m. sh. -a(t) 1. zool. zog sa trumcaku, me bark të përhimë e me krahë të murrmë, që këndon bukur: e ka zërin si të bilbilit; bilbil gjyzari figurë e përrallave popullore si bilbil, me zë shumë të bukur e që bën çudira. 2. pip i vogël prej metali, prej druri etj. për të fishkëllyer: bilbili i policit (i gjyqtarit të lojës); lugë me bilbil. 3. reze. 4. si mb. që këndon shumë bukur; që flet rrjedhshëm e bukur: e ka gjuhën bilbil; është bilbil nga goja.

Të ngjashme:
biblik:

biblík,-e mb. fet. që lidhet me biblën, i biblës; që është karakteristik për biblën: shoqëri biblike; figurë (gjuhë) biblike.

bisbiq:

bisbíq,-i m. sh. -ë(t) 1. dele a dash me trup të vogël. 2. edhe si mb., fig. bised. njeri me trup të vogël; ngatërrestar.

cimbil:

cimbíl,-i m. sh. -ë(t) bodec; bizë.

babil:

babíl,-i m. sh. -ë(t) zool. bregcë.

bibël:

bíb/ël,-la f. sh. -la(t) fet. libri kryesor i fesë së krishterë (“Dhjata e vjetër” dhe “Dhjata e re”).