Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës biker
bikër:

bík/ër,-ra f. zool. bishtfultere.

Sinonime / Të përafërta:
bishtfultere
Të ngjashme:
liker:

likér,-i m. sh. -e(t) pije alkoolike e ëmbël, që përmban zakonisht lëng pemësh: liker dardhe (qershie, manaferrash).

bakër:

bák/ër,-ri m. 1. kim. metal i kuqërremë, i butë, përcjellës i mirë i nxehtësisë dhe i rrymës elektrike (simboli Cu): bakër blister; tel (enë, monedhë) bakri; ngjyrë bakri; / kripë helmuese që formohet prej këtij metali në enët e pakallajisura. 2. sh. -ra(t) bakëre. 3. fig. keq. gjë pa vlerë: fjalë bakri fjalë të kota.

ikër:

ík/ër,-ra f. sh. -ra(t) vezë peshku.

bakeq:

bakéq,-i m. sh. bakëqínj(të) krahin. keqbërës.

bakter:

baktér,-i m. sh. -e(t) biol. organizëm shumë i vogël njëqelizor, që kalbëzon e tharbëton lëndë organike ose shkakton sëmundje të ndryshme; mikrob: bakteret e tifos.