Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bijeri
bijëri:

bijërí,-a f. 1. përmb. bijtë e bijat e dikujt. 2. bijësi.

Të ngjashme:
bijësi:

bijësí,-a f. drejt. lidhja ligjore e fëmijës me prindërit; birëri.

birëri:

birërí,-a f. të qenët bir i dikujt; prejardhje e drejtpërdrejtë: lidhje birërie.

bateri:

baterí,-a f. sh. -(të) 1. usht. njësi artilerie prej disa togash: bateri kundërajrore. 2. fig. goditje a sulme të përqendruara: bateri kritikash. 3. fiz. grup i lidhur pilash, akumulatorësh a kondensatorësh: radio me bateri.

bujari:

bujarí,-a f. 1. të qenët bujar: e priti me bujari. 2. përmb. hist. tërësia e bujarëve, bujarët: bujaria e lartë.

dijeni:

dijení,-a f. sh. -(të) ajo që dimë për diçka; të diturit; njoftim: s’ka dijeni s’di gjë; me (pa) dijeninë (e dikujt) duke e ditur (pa e ditur) dikush; marr dijeni (për diçka) njoftohem; e vë në dijeni (dikë) e njoftoj; s’jam në dijeni s’e di.