Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bigudi
bigudi:

bigudí,-a f. sh. -(të) gyp i vogël, me të cilin gratë mbështjellin tufëzën e flokëve për t’i dredhur.

Të ngjashme:
bigami:

bigamí,-a f. libr. martesa me dy gra njëkohësisht.

siguri:

sigurí,-a f. sh. -(të) 1. gjendje pa ndonjë rrezik a të keqe të papritur: siguria shoqërore; siguria në punë; mungesë sigurie. 2. vërtetësia e plotë e diçkaje, mungesa e çdo dyshimi, bindja e plotë se është e vërtetë a e drejtë; besim i patundur për kryerjen e diçkaje: dihet (nuk dihet) me siguri; me siguri sigurisht, patjetër; me siguri matematike me siguri të plotë; siguria në të ardhmen; flet me siguri. 3. të qenët i sigurt, pa lëkundje e mëdyshje në veprim: punon me siguri.