Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bigami
bigami:

bigamí,-a f. libr. martesa me dy gra njëkohësisht.

Të ngjashme:
begati:

begatí,-a f. sh. -(të) mirëqenie, pasuri të mirash; bollëk: begatitë e natyrës; burim begatie; rron në begati.

bigaçe:

bigáç/e,-a f. sh. -e(t) shkop me bigë; furkaçe.

bigudi:

bigudí,-a f. sh. -(të) gyp i vogël, me të cilin gratë mbështjellin tufëzën e flokëve për t’i dredhur.