Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës biculë
biculë:

bicúl/ë,-a f. sh. -a(t) cyle dyjare.

Të ngjashme:
biule:

biúl/e,-ja f. sh. -e(t) 1. gyp i hollë për të pirë një lëng. 2. pipëz prej kashte gruri ose prej kallami.

birucë:

birúc/ë,-a f. sh. -a(t) 1. vrimë e vogël. 2. qeli burgu shumë e vogël; burg: e futën në birucë; / fig. dhomë e vogël e pa dritë: jetonte në një birucë.

bucelë:

bucél/ë,-a f. sh. -a(t) 1. fuçi e vogël druri për ujë. 2. pjesa qendrore e rrotës së qerres, e biçikletës etj., ku bashkohen rrezet a telat e ku futet boshti.

pilulë:

pilúl/ë,-a f. sh. -a(t) farm. hape.

bilë:

bíl/ë,-a f. sh. -a(t) rruzull i fildishtë a i metaltë, që përdoret në bilardo ose në lojëra të tjera, vihet në numëratore etj.: luanin me bila; kushinetë me bila.