Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bibliotekar
bibliotekar:

bibliotekár,-i m. sh. -ë(t) punonjës i një biblioteke.

Të ngjashme:
bibliotekare:

bibliotekár,-e, -ja f. sh. -e(t).

bibliotekë:

biblioték/ë,-a f. sh. -a(t) 1. institucion që mban libra, revista etj. për t’i shfrytëzuar lexuesit; ndërtesa e tij: Biblioteka Kombëtare (e Akademisë së Shkencave); anëtar i bibliotekës; / tërësia e librave që ka dikush; raft i posaçëm librash. 2. libra me përmasa e me tematikë të afërt për një grup të caktuar lexuesish: biblioteka e rinisë (e fëmijëve).