Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bibliograf
bibliograf:

bibliográf,-i m. sh. -ë(t) hartues bibliografie.

Të ngjashme:
bibliografi:

bibliografí,-a f. sh. -(të) klasifikim e përshkrim sistematik i të dhënave për botimet në një fushë të dijes, rreth një autori, rreth një problematike etj.; degë e dijes për këtë fushë: bibliografi e letërsisë shqipe; kritikë e bibliografi; sektori i bibliografisë.

bibliografe:

bibliográf,-e, -ja f. sh. -e(t).

bibliografik:

bibliografí,-k, -ke mb. që lidhet me bibliografinë, i bibliografisë: buletin (tregues) bibliografik.