Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës biblik
biblik:

biblík,-e mb. fet. që lidhet me biblën, i biblës; që është karakteristik për biblën: shoqëri biblike; figurë (gjuhë) biblike.

Të ngjashme:
bilbil:

bilbíl,-i m. sh. -a(t) 1. zool. zog sa trumcaku, me bark të përhimë e me krahë të murrmë, që këndon bukur: e ka zërin si të bilbilit; bilbil gjyzari figurë e përrallave popullore si bilbil, me zë shumë të bukur e që bën çudira. 2. pip i vogël prej metali, prej druri etj. për të fishkëllyer: bilbili i policit (i gjyqtarit të lojës); lugë me bilbil. 3. reze. 4. si mb. që këndon shumë bukur; që flet rrjedhshëm e bukur: e ka gjuhën bilbil; është bilbil nga goja.

bilike:

bilík/e,-ja f. sh. -e(t) ibrik i vogël teneqeje për vajitje, për ujë etj.

ciklik:

ciklík,-e mb. 1. që përsëritet rregullisht sipas një cikli, që bëhet me cikle; rrethor: lëvizje ciklike; prodhim ciklik. 2. që përbën një tërësi të lidhur nga përmbajtja: suitë ciklike vallesh. 3. kim. që ka ndërtim unazor.

publik:

publík,-u m. tërësia e njerëzve të një vendi, të një qyteti etj., të cilëve u bëhet e njohur diçka; populli; tërësia e njerëzve në një shfaqje, në një miting etj.: publiku shqiptar (botëror); duartrokitjet e publikut; iu drejtua publikut.

xhiblik:

xhiblík,-u m. sh. -ë(t) mbulesë e hollë, që ngrihet mbi shtrat për t’u mbrojtur nga mizat e mushkonjat, konupiere: mbulohet me xhiblik.