Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bezdisshem
bezdisshëm:

bezdíssh/ëm (i), -me (e) mb. bised. që të bezdis: fëmijë i bezdisshëm.

bezdisshëm:

bezdísshëm ndajf. në mënyrë të bezdisshme: sillej bezdisshëm.

Të ngjashme:
bezdisem:

bezdísem vetv. e bezdis: mos u bezdisni me mua! / pës. bezdísem.