Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bezdisshëm
bezdisshëm:

bezdíssh/ëm (i), -me (e) mb. bised. që të bezdis: fëmijë i bezdisshëm.

bezdisshëm:

bezdísshëm ndajf. në mënyrë të bezdisshme: sillej bezdisshëm.