Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës betohem
betohem:

betó/hem vetv., -óva (u), -úar 1. bëj be për diçka; bëj betimin; / i jap besën dikujt: betohem për sytë e ballit!; u betuan para flamurit.

Të ngjashme:
bekohem:

bekóhem vetv. e bekoj. / pës. bekóhem.

besohem:

besóhem vetv. 1. (me trajtë të shkurtër përemërore) i besoj dikujt dhe e lë veten në dorë të tij. 2. si pavet. kam besim, besoj: nuk besohet se do të vijë ajo ditë.

petohem:

petóhem vetv. tretem, bëhem petë. / pës. petóhet v. III.

qetohem:

qetóhem vetv. qetësohem. / pës. qetóhem.

etohem:

et/óhem vetv., -óva(u), -úar etem.