Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës beteje
betejë:

betéj/ë,-a f. sh. -a(t) 1. ndeshje me armë në një fushë lufte; ndeshje e ashpër ndërmjet forcash kundërshtare: betejë tokësore (ajrore, detare); ra në betejë. 2. fig. veprimtari e gjerë me përpjekje të mëdha për një detyrë të rëndësishme; luftë: beteja për jetën.

Të ngjashme:
bathje:

báthj/e,-a f. sh. -e(t) që e ka kokrrën si të bathës (për qershi etj.).

çetele:

çetéle,-ja f. sh. -e(t) vjet. shkop ku gdhendeshin dhëmbëza për të shënuar huat e dhëna; dhëmbëz që shënohej në një send: çetelja e gunës (e velencës); e vuri në çetele e shënoi për ta mbajtur parasysh a për të mos e harruar; janë puthitur çetelja me çetelen (keq.) kanë gjetur njëri-tjetrin.

betare:

betár,-e, -ja f. sh. -e(t).

belbje:

bélbj/e,-a f. veprimi dhe gjendja sipas foljes.

mbetje:

mbétj/e,-a f. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. kryes. sh. ajo gjë që mbetet; mbeturinë; tepricë; kusur: mbetjet e zdrukthit; shfrytëzimi i mbetjeve. 3. mat. përfundimi që del nga zbritja e një numri a e një madhësie.