Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës besueshem
besueshëm:

besúesh/ëm (i), -me (e) mb. që mund t’i besohet; që mund të besohet: njeri i besueshëm; lajm i besueshëm.

Të ngjashme:
banueshëm:

banúesh/ëm (i), -me (e) mb. i përshtatshëm për banim; kund. i pabanueshëm.

botueshëm:

botúesh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të botohet; kund. i pabotueshëm.

cenueshëm:

cenúesh/ëm (i), -me (e) mb. drejt. që mund të ndryshohet ose të ndreqet: vendim i cenueshëm.

dënueshëm:

dënúesh/ëm (i), -me (e) mb. që duhet të dënohet: sjellje e dënueshme.

gëzueshëm:

gëzúesh/ëm (i), -me (e) mb. që të gëzon; që të mbush me gëzim; gazmor, i gëzuar: çast i gëzueshëm; lajm i gëzueshëm; ditë e gëzueshme.