Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës beshtaje
bështajë:

bështáj/ë,-a f. sh. -a(t) pyll me dushk të imët.

Të ngjashme:
bishtajë:

bishtáj/ë,-a f. sh. -a(t) fryti i disa bimëve, i përbërë nga dy fletë të gjata e të ngushta, që mbështjellin farat; lloj fasuleje me fryte të tilla; mashurkë: bishtaja bathe (bizeleje); mish me bishtaja.

boshtare:

boshtár/e,-ja f. sh. -e(t) grua që tjerr mirë me bosht.

leshtare:

leshtár,-e, -ja f. sh. -e(t).

bishtake:

bishták,-e, -ja f. sh. -e(t).

breshtje:

bréshtj/e,-a f. 1. ngrirje. 2. fig. egërsim.