Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës besetar
besëtar:

besëtár,-i m. sh. -ë(t) besëlidhës; besnik.

Të ngjashme:
besatar:

besatár,-i m. sh. -ë(t) vjet.1. besëlidhës; besnik. 2. besimtar.

resëtar:

resëtár,-e mb., edhe si em., ziliqar.

bahetar:

bahetár,-i m. sh. -ë(t) hobetar.

besimtar:

besimtár,-e mb., edhe si em., që beson në fe; fetar.

bisedar:

bisedár,-e mb. kuvendar.