Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës beseqen
besëqen:

besëqén,-e mb., edhe si em., shar. i pabesë.

Të ngjashme:
bereqet:

bereqét,-i m. sh. -e(t) 1. drithë; të lashtat: mblodhën bereqetin. 2. fig. fryt, dobi; vlerë: punë (fjalë) pa bereqet; me bereqet! (ur.).

besëkeq:

besëkéq,-e mb., edhe si em., i pabesë, besëprerë; kund. besëmirë.