Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës besekotesi
besëkotësi:

besëkotësí,-a f. sh. -(të) besëtytni.

Të ngjashme:
besëkotë:

besëkótë mb. besëtytë.