Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës besatar
besatar:

besatár,-i m. sh. -ë(t) vjet.1. besëlidhës; besnik. 2. besimtar.

Të ngjashme:
besëtar:

besëtár,-i m. sh. -ë(t) besëlidhës; besnik.

mesatar:

mesatár,-e mb., edhe si em., i mesëm (nga përmasat, nga mosha, nga cilësia a nga niveli etj.): trup mesatar; sasi (moshë, shpejtësi) mesatare; nxënës (nivel) mesatar; paga (nota) mesatare.

begator:

begatór,-e mb. pjellor, i begatshëm; i pasur.

belaqar:

belaqár,-e mb., edhe si em., bised. belamadh.

beratas:

berátas,-i m. sh. -(it) banor vendës i Beratit ose me prejardhje nga Berati.