Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës besëlidhur
besëlidhur:

besëlídhur,-i m. sh. -(it) besëlidhës.

Të ngjashme:
qeselidhur:

qeselídhur mb., edhe si em., shumë i kursyer, dorështrënguar.

besëlidhës:

besëlídhës,-i m. sh. -(it) pjesëtar i një besëlidhjeje; besëtar.

besëlidhje:

besëlídhj/e,-a f. sh. -e(t) lidhja me besë për një qëllim të përbashkët: besëlidhja shqiptare; Besëlidhja e Lezhës.

buzëlidhur:

buzëlídhur mb., edhe si ndajf., gojëkyçur.

buzëlidhur:

buzëlídhur,-i m. euf. i vdekuri.