Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës besëkotësi
besëkotësi:

besëkotësí,-a f. sh. -(të) besëtytni.

Të ngjashme:
besëkotë:

besëkótë mb. besëtytë.