Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës berrake
bërrakë:

bërrák/ë,-a f. sh. -a(t) hurdhë; moçalishte: ujë bërrake.

Të ngjashme:
derrare:

derrár,-e, -ja f. sh. -e(t).

ferrak:

ferrák,-u m. sh. -ë(t) zool. cinxami.

ferrak:

ferrák,-e mb. gjembash.

bërhapë:

bërháp/ë,-a f. sh. -a(t) bot. barishte e egër, me kërcell të gjatë, që nxjerr kallinj pa bisht.

bërhukë:

bërhúk/ë,-a f. sh. -a(t) 1. bot. kopër e egër. 2. kërcell i thatë i një bime barishtore: bërhukat e specave.