Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës beronjë
beronjë:

berónj/ë,-a f. sh. -a(t) 1. zool. gjarpër i gjatë, që ecën me kokën përpjetë. 2. edhe si mb., fig. grua që nuk lind, barkthatë, barkshuar; kafshë shterpë; tokë jopjellore. 3. bot. ashe.

Sinonime / Të përafërta:
barkshuar
ashe
Të ngjashme:
buronjë:

burónj/ë,-a f. sh. -a(t) burim; burishtë.

barkonjë:

barkónj/ë,-a f. sh. -a(t) 1. barkje për foshnjat. 2. të pëgërët e hollë të foshnjës; bizgë. 3. nënbarkëz.

betontë:

betóntë (i, e) mb. që është prej betoni: mur i betontë.

bilonjë:

bilónj/ë,-a f. sh. -a(t) 1. bisk i drejtë druri, lastar. 2. fig. vajzë shtathedhur, biskonjë.

bitonjë:

bitónj/ë,-a f. sh. -a(t) mënjollë.