Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës berlute
bërlutë:

bërlút/ë,-a f. sh. -a(t) bërllok.

Të ngjashme:
bërlutet:

bërlútet vetv. v. III bërlloket. / pës. bërlútet v. III.

bërlutje:

bërlútj/e,-a f. bërllokje.

bërlut:

bërlút kal., -a, -ur bërllok.

bërhukë:

bërhúk/ë,-a f. sh. -a(t) 1. bot. kopër e egër. 2. kërcell i thatë i një bime barishtore: bërhukat e specave.

kërrutë:

kërrút/ë,-a f. sh. -a(t), edhe si mb., dhi ose dele me brirë të vegjël e të kthyer nga pas.