Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës berete
beretë:

berét/ë,-a f. sh. -a(t) kapelë e sheshtë e pa strehë: beretë marinari.

Të ngjashme:
bereqet:

bereqét,-i m. sh. -e(t) 1. drithë; të lashtat: mblodhën bereqetin. 2. fig. fryt, dobi; vlerë: punë (fjalë) pa bereqet; me bereqet! (ur.).

beshte:

bésht/e,-ja f. sh. -e(t) profkë.

çereke:

çerék/e,-ja f. sh. -e(t) vjet. masë drithi prej njëzet e katër okësh (rreth dyzet kilogram); një e katërta e shinikut; ena për këtë masë: një çereke misër.

qereste:

qeresté,-ja f. sh. -(të) lëndë druri e prerë për ndërtim: qereste ahu (pishe).

sepete:

sepét/e,-ja f. sh. -e(t) 1. arkë, e punuar me mjeshtëri, për të mbajtur rroba; sënduk i vogël: sepetja e nuses (e pajës). 2. thurimë, zakonisht me kapak, që përdoret për rroba etj.