Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës beres
bërës:

bërës,-i m. sh. -(it) ai që ka bërë diçka; autor.

Sinonime / Të përafërta:
autor
Të ngjashme:
bares:

bar/és jokal., -íta, -ítur bised. bredh, vrapoj; endem, shëtit: baresim nëpër rrugë.

qeres:

qerés,-i m. oriz i pazhveshur.

berëz:

bérëz,-a f. sh. -a(t) 1. drugëz prej kallami për të mbledhur fillin. 2. zool. lloj bishtatundësi me këmbë shumë të holla.

blerës:

blérës,-i m. sh. -(it) ai që blen diçka.

borës:

bórës,-i m. sh. -(it) zool. zog këngëtar sa trumcaku, me krahë të zez e me gjoks të kuqërremë, zogu i borës, zborak, borak.