Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bereqetshem
bereqetshëm:

bereqétsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. që ka prodhime të mbara; që sjell bereqet: vit i bereqetshëm; shi i bereqetshëm. 2. fig. i frytshëm, i dobishëm; me vlerë: punë e bereqetshme.