Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës beratas
beratas:

berátas,-i m. sh. -(it) banor vendës i Beratit ose me prejardhje nga Berati.

beratas:

berátas,-e mb. që lidhet me beratasit a me Beratin, i beratasve a i Beratit: këngë beratase.

Të ngjashme:
beratase:

berátas,-e, -ja f. sh. -e(t).

bërtas:

bërt/ás jokal., -íta, -ítur 1. flas me zë shumë të lartë, gërthas, thërres; këlthas: bërtiste nga dhembjet; / e qortoj a e shaj dikë me të thirrura: i bërtiti djalit. 2. keq. bëj shumë zhurmë për diçka që t’ia arrij qëllimit; çirrem.

besatar:

besatár,-i m. sh. -ë(t) vjet.1. besëlidhës; besnik. 2. besimtar.

errtas:

érrtas ndajf. errët.