Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës benzol
benzol:

benzól,-i m. lloj benzine, më e pastër e më e fortë, që përdoret për disa motorë, për lëndët ngjyrosëse etj.: benzol aeroplanësh.