Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bend
bend:

bend,-iI m. sh. -e(t) ujëmbledhës i vogël: bendi i mullirit.

bend:

bend,-iII m. sh. -e(t) shpoti: flet me bende; / gjepura.

bend:

bend,-iIII m. sh. -e(t) keq. ai që i shkon dikujt pas për të përfituar.

Të ngjashme:
beng:

ben/g,-gu m. sh. -gje(t) zool. zog sa trumcaku, me pupla të verdha e me sqep të kuq, fikës.

bind:

bind kal., -a, -ur 1. i mbush mendjen, e bëj të besojë a të pranojë diçka ose të sillet si i them unë: e bindi me fakte. 2. bised. e çudit shumë, e mahnit: bindi botën.

çend:

çend kal., -a, -ur shthur; kund. end.