Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës beltaje
bëltajë:

bëltájë,-a f. sh. -a(t) farat dhe cipa në zemrën e kungullit a të pjeprit.

Të ngjashme:
beltar:

beltár,-i m. sh. -ë(t) ai që punon me bel.

betare:

betár,-e, -ja f. sh. -e(t).

belbje:

bélbj/e,-a f. veprimi dhe gjendja sipas foljes.

belbujë:

belbújë mb., edhe si em., belban.

bështajë:

bështáj/ë,-a f. sh. -a(t) pyll me dushk të imët.