Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës belluz
belluz:

bellúz,-i m. sh. -e(t) cohë me push, e lëmuar e me shkëlqim: fustan (perde) belluzi.

Të ngjashme:
ballëz:

bállëz,-a f. sh. -a(t) secili nga dy drunjtë e poshtëm të sajës, me kreun të kthyer lart.

balluk:

ballúk,-u m. sh. -ë(t) balli i samarit.

bullut:

bullút,-i m. raki e butë dhe e keqe, fundi i kazanit.

qellur:

qellur (i, e) mb. 1. i vonuar. 2. i ngadaltë.

bërlut:

bërlút kal., -a, -ur bërllok.