Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës belgjerë
belgjerë:

belgjérë mb., edhe si em., që e ka belin të gjerë; kund. belngushtë.