Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës belbezues
belbëzues:

belbëzúes,-e mb. si e shqipton një i belbër; që dëgjohet si belbëzim: me zë belbëzues.

Të ngjashme:
telëzues:

telëzúes,-e mb. që telëzon: makinë telëzuese.