Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës belberi
belbëri:

belbërí,-a f. të qenët i belbër.

Të ngjashme:
bulbëri:

bulbërí,-a f. begati, pasuri; shumicë.

belbër:

bélbër (i, e) [bélbët (i, e)] mb., edhe si em., që i mbahet goja ose që nuk i shqipton fjalët qartë.

belbër:

bélbër ndajf. duke belbëzuar: flet belbër.

delmeri:

delmerí,-a f. përmb. çobanëri, barinjtë.

belbem:

bélb/em vetv., -a (u), -ur bëhem i belbër; filloj të belbëzoj.