Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës belbëzues
belbëzues:

belbëzúes,-e mb. si e shqipton një i belbër; që dëgjohet si belbëzim: me zë belbëzues.

Të ngjashme:
telëzues:

telëzúes,-e mb. që telëzon: makinë telëzuese.