Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës belamadh
belamadh:

belamádh,-e mb., edhe si em., bised. që të nxjerr belara; si mallk. që belara!: njeri belamadh; erdhi belamadhi.

Të ngjashme:
babamadh:

babamádh,-i m. gjyshi nga ana e babait.

tekamadh:

tekamádh,-e mb., edhe si em., tekanjoz: fëmijë tekamadh.

zellmadh:

zellmádh,-e mb., edhe si em., i zellshëm, zelltar.