Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bektashizëm
bektashizëm:

bektashíz/ëm,-mi m. fet. sekt mysliman, i krijuar në shek. XV, që ka elemente të panteizmit.