Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bejtar
bejtar:

bejtár,-i m. sh. -ë(t) ai që bën bejte, bejtexhi.

Të ngjashme:
beltar:

beltár,-i m. sh. -ë(t) ai që punon me bel.

brejtar:

brejtár,-e mb., edhe si em. m., brejtës.

bujtar:

bujtár,-i m. sh. -ë(t) 1. bujtës. 2. -, -e mb., edhe si em., mikpritës.

zejtar:

zejtár,-i m. sh. -ë(t) ai që ushtron një zeje, zanatçi.

zejtar:

zejtár,-e mb. që merret me zejtari, që bën punime zejtarie.