Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bejllëk
bejllëk:

bejllëk,-u m. 1. hist. të qenët bej; pozita e beut; / përmb. bejlerët. 2. fig. keq. jetë e shkujdesur e me gjithë të mirat në kurriz të të tjerëve; sjellje fodulle dhe e ashpër.

Sinonime / Të përafërta:
bejlerët
Të ngjashme:
bërllok:

bërllók,-u m. 1. byk i imët gruri; lëmishte, plehra: bërllok duhani. 2. edhe si mb., fig. fundërri, llum: mall bërllok mall i pavlerë. 3. si mb. i ngatërruar keq; lëmsh: e bëri bërllok.

bërllok:

bërllók kal., -a, -ur e thërrmoj, e bëj bërllok.

bollëk:

bollëk,-u m. bised. shumicë, mbushulli, tepri; mirëqenie, begati: krijimi i bollëkut; gjendet me bollëk.