Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës begatë
begatë:

begátë (i, e) mb. i begatshëm.

Të ngjashme:
begati:

begatí,-a f. sh. -(të) mirëqenie, pasuri të mirash; bollëk: begatitë e natyrës; burim begatie; rron në begati.

legatë:

legát/ë,-a f. sh. -a(t) përfaqësi diplomatike e një shteti pranë një shteti tjetër, e një shkalle më të ulët se ambasada; ndërtesa e kësaj përfaqësie: pritje në legatë.

begatoj:

begat/ój kal., -óva, -úar i shtoj të mirat, e bëj të begatshëm, e pasuroj.

begator:

begatór,-e mb. pjellor, i begatshëm; i pasur.

begatim:

begatím,-i m. veprimi sipas foljeve: begatimi i vendit.