Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës beden
beden:

bedén,-i m. sh. -a(t) 1. pjesë muri, e ngritur si dhëmb mbi murin rrethues të një kështjelle: u hodhën mbi bedena. 2. shirit cohe dhëmbë-dhëmbë, që qepet buzës së një rrobe për zbukurim: shami me bedena; / diçka dhëmbë-dhëmbë, dhëmbëz: gjethe me bedena; beden malesh.

Të ngjashme:
bedel:

bedél,-i m. sh. -ë(t) 1. hist. ai që shkonte në vend të një tjetri në ushtri ose në punë të detyruar kundrejt një pagese; pagesa në vend të këtyre shërbimeve: shkoi bedel; pagoi bedelin. 2. fig. bised. keq. ai që bën një punë në vend të një tjetri: bedel i të tjerëve;

bedel:

bedél ndajf. kot, për dikë tjetër: u vra bedel.

basen:

basén,-i m. sh. -e(t) ujëmbledhës; pellg.

begeni:

begení,-a f. bised. mirësjellje e nderim kundrejt dikujt; përfillje: të pret me begeni.

begun:

begún,-i m. sh. -ë(t) lepurush.