Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bazoj
bazoj:

baz/ój kal., -óva, -úar e mbështet në diçka; arsyetoj para se të vendos.

Të ngjashme:
banoj:

ban/ój kal., -óva, -úar jetoj në një shtëpi, në një qytet etj.; kam ndenjën: banon në fshat (tek i vëllai); ku banoni?

batoj:

bat/ój kal., -óva, -úar 1. anoj. 2. përmbys.

gazoj:

gaz/ójI kal., -óva, -úar ngop me gaz karbonik ujin a një pije. / pës. gazóhet v. III.

gazoj:

gaz/ójII kal., -óva, -úar e vë në lojë, tall. / pës. gazóhem.

abuzoj:

abuz/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar shpërdoroj një të drejtë, një mundësi etj.; e teproj. / pës. abuzóhet v. III.