Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bazik
bazik:

bazík,-e mb. kim. që përmban baza; që ka vetitë e bazës: kripë bazike; tokë bazike.

Të ngjashme:
banik:

baník,-e mb. që mbahet përditë; i përdorur, i vjetruar: veshje banike.

barik:

barík,-e mb. meteor. që lidhet me shtypjen atmosferike: trysnia barike.

nazik:

nazík,-e mb. bised. që ka përmasa të harmonishme, i hijshëm; i hollë e i brishtë: vajzë nazike.

bazim:

bazím,-i m. veprimi sipas foljeve.

babil:

babíl,-i m. sh. -ë(t) zool. bregcë.