Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bathore
bathore:

bathór/e,-jaI f. sh. -e(t) bot. shpatore.

bathore:

bathór/e,-jaII f. sh. -e(t) 1. bathishtë. 2. fasule kokërrmadhe.

Të ngjashme:
vathore:

vathór,-e, -ja f. sh. -e(t) dhi me rezhda, rezhdake.

baltore:

baltór/e,-ja f. sh. -e(t) 1. enë balte, balturinë. 2. baltishtë.

banjore:

banjór/e,-ja f. sh. -e(t) kthinë që shërben si banjë.

bartore:

bartór/e,-ja f. sh. -e(t) shkalc.