Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës batallishtë
batallishtë:

batallísht/ë,-a f. sh. -a(t) bised. tokë djerr; tokë joprodhuese.

Të ngjashme:
ballishtë:

ballísht/ë,-a f. sh. -a(t) shpat mali e dalë përpara: duket mirë ballishta.

tallishtë:

tallísht/ë,-a f. sh. -a(t) arë ku ka shumë tallë; hamullore misri.