Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bashkudhëtar
bashkudhëtar:

bashkudhëtár,-i m. sh. -ë(t) 1. shok udhe. 2. fig. ai që bashkohet përkohësisht ose rastësisht me dikë a me diçka.

Të ngjashme:
bashkudhëtare:

bashkudhëtár,-e, -ja f. sh. -e(t): bashkudhëtare e periudhës kalimtare.

bashkudhëtoj:

bashkudhët/ój jokal., -óva, -úar 1. udhëtoj së bashku me një tjetër. 2. v. III fig. bashkohet përkohësisht a rastësisht me dikë a me diçka, shoqëron.

bashkudhëtim:

bashkudhëtím,-i m. veprimi sipas foljes.